Birds_Peacock_Hummingbird_Bird_Divers

Klik op de foto voor wallpaper formaat - Click on the picture for wallpaper size.

The Indian peafowl or blue peafowl (Pavo cristatus), a large and brightly coloured bird, is a species of peafowl native to South Asia, but introduced in many other parts of the world. The male, or peacock, is predominantly blue with a fan-like crest of spatula-tipped wire-like feathers.

*

Pauwen (Pavo) is een geslacht van middelgrote hoendervogels, waarvan de haan wordt gekenmerkt door een lange staart. Er zijn twee soorten: de blauwe pauw (Pavo cristatus) en de groene pauw (Pavo muticus). Ze vallen binnen de grote familie van de fazantachtigen (Phasianidae) op door hun gekleurde verenkleed en de grote sierveren van de mannetjes. In tegenstelling tot de kleurige verschijning van het mannetje is het vrouwtje van de blauwe pauw onopvallend gekleurd. Bij de groene pauw is het onderscheid tussen de beide seksen kleiner. De pauw is waarschijnlijk de oudst bekende siervogel.

Hummingbirds are birds from the Americas that constitute the family Trochilidae. The smallest extant bird species is a hummingbird, the 5 cm (2.0 in) bee hummingbird weighing less than 2.0 g.


They are known as hummingbirds because of the humming sound created by their beating wings which flap at high frequencies audible to humans. They hover in mid-air at rapid wing-flapping rates, which vary from around 12 beats per second in the largest species, to in excess of 80 in some of the smallest.

Hummingbirds have the highest metabolism of any homeothermic animal.To conserve energy when food is scarce, and nightly when not foraging, they can go into torpor, a state similar to hibernation, slowing metabolic rate to 1/15th of its normal rate.

*

Kolibries (Trochilidae) zijn een familie van vogels uit de orde van de gierzwaluwachtigen (Apodiformes). De familie telt meer dan 300 soorten. De meeste soorten komen voor in Zuid-Amerika. Het oorspronggebied (genencentrum) van de kolibries ligt waarschijnlijk daar. De mannetjeskolibrie is bont, meestal metaalachtig groen gekleurd, met een glanzend rode, blauwe of smaragdgroene keelkleur. Het vrouwtje is onopvallend gekleurd.Tussen de soorten komen grote verschillen in gewicht voor. Kolibries kunnen tot 15 jaar oud worden en keren ieder jaar naar dezelfde plaats terug. Als het te koud wordt, trekken ze naar meer zuidelijke streken.Eagle is the common name for many large birds of prey of the family Accipitridae. Eagles belong to several groups of genera, not all of which are closely related. Most of the 60 species of eagle are from Eurasia and Africa.


Arenden of adelaars zijn dagactieve, middelgrote tot grote roofvogels met meestal brede vleugels, stevige snavel en scherpe klauwen. Arenden werden en worden veel gebruikt als symbool door landen en organisaties, omdat ze macht, schoonheid en onafhankelijkheid zouden uitstralen.

Wil je ook een website die altijd bereikbaar is, 

en een korting,

volg dan deze link : http://one.me/nlapcedvCopyright © 2questions, Paul Van Dael, 

All Rights Reserved - Disclaimer