Insect_Ladybird_Spiders

Klik op de foto voor wallpaper formaat - Click on the picture for wallpaper size.

Ladybird  -  Lieveheersbeestje

There are about 5,000 different species of ladybugs in the world. These much loved critters are also known as lady beetles or ladybird beetles. They come in many different colors and patterns.

*

Lieveheersbeestjes (Coccinellidae) zijn een groep van kevers (Coleoptera). Sommige soorten zijn zeer bekend, omdat ze algemeen voorkomen, bijvoorbeeld het zevenstippelig lieveheersbeestje (Coccinella septempunctata). Lieveheersbeestjes leven zowel van planten en schimmels als van kleine diertjes en veel soorten zijn sterk gespecialiseerd. De bladluisetende soorten worden vaak als nuttig gezien, maar soorten die schimmels of planten eten verspreiden ziektes en worden beschouwd als plaaginsecten.

Spiders  -  Spinnen

Spiders (order Araneae) are air-breathing arthropods that have eight legs and chelicerae with fangs that inject venom. They are the largest order of arachnids and rank seventh in total species diversity among all other orders of organisms.[2] Spiders are found worldwide on every continent except for Antarctica, and have become established in nearly every habitat with the exceptions of air and sea colonization.

*

Spinnen (Araneae) zijn een orde van geleedpotigen die behoren tot de klasse van de spinachtigen (Arachnida). Andere spinachtigen worden ook wel met 'spin' aangeduid, zoals de zeespinnen en de zweepspinnen. De vertegenwoordigers van de orde Araneae worden daarom ook wel 'echte spinnen' genoemd om ze van de andere groepen te onderscheiden.


Er zijn ruim 45.000 verschillende soorten spinnen beschreven. Spinnen hebben een wereldwijde verspreiding en kennen een grote variatie in lichaamsbouw, gedrag en voedselspecialisatie. Er zijn niet alleen zeer vele soorten spinnen, maar binnen een soort is de populatiedichtheid vaak ook erg hoog

Wil je ook een website die altijd bereikbaar is, 

en een korting,

volg dan deze link : http://one.me/nlapcedvCopyright © 2questions, Paul Van Dael, 

All Rights Reserved - Disclaimer