Insect_Beatle,_Dragonfly_Grashopper

Beetle  -  Kever


Beetles are a group of insects that form the order Coleoptera, in the superorder Endopterygota. Their front pair of wings is hardened into wing-cases, elytra, distinguishing them from most other insects.


*


Kevers (Coleoptera) zijn een orde van gevleugelde insecten. Kevers verschillen van alle andere insecten door de voorvleugels die veranderd zijn in harde schilden. Deze schilden worden de elytra genoemd en bedekken de kwetsbare en vliezige achtervleugels.

Dragonfly  -  Libel


A dragonfly is an insect belonging to the order Odonata, infraorder Anisoptera. Adult dragonflies are characterized by large, multifaceted eyes, two pairs of strong, transparent wings, sometimes with coloured patches, and an elongated body.


*


Libellen (Odonata) zijn een insectenorde, waartoe de onderordes echte libellen (Anisoptera) en juffers (Zygoptera) behoren.

Grashopper  - Spingkhaan


Grasshoppers are insects of the suborder Caelifera within the order Orthoptera, which includes crickets and their allies in the other suborder Ensifera. They are likely the oldest living group of chewing herbivorous insects, dating back to the early Triassic around 250 million years ago. Grasshoppers are typically ground-dwelling insects with powerful hind legs which enable them to escape from threats by leaping vigorously.


*


De sprinkhaan is een insect dat goed kan springen. Hij is familie van de krekel. De sprinkhaan heeft meestal een groene tot bruine kleur. Opvallend zijn de lange achterpoten waarmee grote sprongen gemaakt kunnen worden.

Bij de sprinkhanen heb je twee grote groepen: de veldsprinkhanen, deze hebben korte sprieten (korter dan het lichaam) en de sabelsprinkhanen, deze hebben sprieten die langer zijn dan het lichaam. De meeste soorten worden enkele centimeters lang. Tropische soorten hebben soms felle kleuren en worden groter. De bidsprinkhaan is ondanks zijn naam geen echte sprinkhaan, maar behoort tot een andere groep van insecten.

Wil je ook een website die altijd bereikbaar is, 

en een korting,

volg dan deze link : http://one.me/nlapcedvCopyright © 2questions, Paul Van Dael, 

All Rights Reserved - Disclaimer