MENU_COUNTRIES_and_PEOPLE

People in the World and Countries of the World


Pictures of people. People in cities, in nature, in the wild, in luxury, poor ...

Countries, cities ... Today's urban population of about 3.5 billion people is projected to reach 5 billion by 2030, with two-thirds of the global population living in cities.

*

Foto's van mensen. Mensen in landen, steden, natuur, in het wild, in luxe, in armoede ...

Landen, steden ... De huidige stedelijke bevolking van ongeveer 3,5 miljard mensen zal naar verwachting tegen 2030 ca 5 miljard bereiken, waarbij tweederde van de wereldbevolking in steden leeft.

Wallpapers - Achtergronden

Wil je ook een website die altijd bereikbaar is, 

en een korting,

volg dan deze link : http://one.me/nlapcedvCopyright © 2questions, Paul Van Dael, 

All Rights Reserved - Disclaimer