BIRDS A : Afrikaanse paradijsmonarch - African paradise flycatcher - Terpsiphone viridis

De Afrikaanse paradijsmonarch is een zangvogel uit de familie Monarchidae - The African paradise flycatcher is a medium-sized passerine bird

Afrikaanse paradijsmonarch

African paradise_flycatcher

Afrikaanse paradijsmonarch

Afrikaanse paradijsmonarch