Wallpapers: Arend - Eagle

- Arenden of adelaars zijn dagactieve, middelgrote tot grote roofvogels met meestal brede vleugels, stevige snavel en scherpe klauwen. Arenden werden en worden veel gebruikt als symbool door landen en organisaties, omdat ze macht, schoonheid en onafhankelijkheid zouden uitstralen.
- Eagle is the common name for many large birds of prey of the family Accipitridae. Eagles belong to several groups of genera, some of which are closely related. Most of the 60 species of eagle are from Eurasia and Africa. Outside this area, just 14 species can be found—2 in North America, 9 in Central and South America, and 3 in Australia. It is nicknamed the king of all birds.