Wallpapers: Fret - Ferret

-De fret (Mustela putorius furo) is de gedomesticeerde vorm van de bunzing en behoort tot de marterachtigen.

-The ferret is the domesticated form of the European polecat, a mammal belonging to the same genus as the weasel, Mustela, in the family Mustelidae.