Wallpapers: Luiaard - Sloth

-Luiaards (Folivora of Phyllophaga) vormen een onderorde van middelgrote Zuid-Amerikaanse zoogdieren waarvan tegenwoordig nog twee families bestaan: tweevingerige (Megalonychidae) en drievingerige luiaards (Bradypodidae).

-Sloths are a group of arboreal Neotropical xenathran mammals, constituting the suborder Folivora.