Wallpapers
Magda of Magdani
2questions.be
Een bewakingscamera aan de voorgevel, mag dat

EEN BEWAKINGSCAMERA AAN DE VOORGEVEL, MAG DA ?


Wel da mag ... maar :
1) Zijn het belang op bewaking en het recht op privacy in evenwicht
2) Niet zomaar richten op openbare weg of de buren
3) De juiste aangifte, afhankelijk van de locatie
4) Verplicht pictogram aanbrengen

Meer uitleg


Ja,da mag

Afgedankte zetel op straat zetten, mag dat

AFGEDANKTE TV OF ZETEL OP STRAAT ZETTEN, MAG DA ?


Afgedankte spullen op straat zetten en ze gratis aanbieden is verboden. Het wordt aanzien als sluikstort en kan leiden tot een boete.Nee, da mag ni


Gasfles opslaan in de kelder, mag dat

GASFLES OPSLAAN IN MIJN KELDER, MAG DA ?


Zet een fles niet in de kelder, of in de buurt van een keldergat. Omdat het gas in een gasfles zwaarder is dan lucht, zakt eventueel vrijgekomen gas naar beneden.  Sla uw gasflessen dus bovengronds op, zo vermijdt u gasophoping in de kelder.gasNee, da mag ni

Fietsen op een troittoir magda

FIETSEN OP EEN TROTTOIT, MAG DA ?


Wel, da mag als je jonger bent dan 10 jaar !
Kinderen jonger dan 10 mogen in alle omstandigheden de trottoirs en verhoogde bermen volgen.


Ja,da mag, maar ...

Gaan zwzemmen met lenzen

GAAN ZWEMMEN MET LENZEN, MAG DA ?


Da mag maar ... niet alle lenzen geschikt om te zwemmen !
Het hoge watergehalte maakt immers van de lens een soort spons die vele bacteriën en andere micro-organismen kan opnemen.

Meer uitleg


Ja,da mag, maar ...


Bijbouwen, mag dat zomaar

BIJBOUWEN, MAG DAT ZOMAAR ?


Nee da mag niet zomaar !

Vraag het aan je gemeentebestuur, voor sommige zaken heb je enkeleen meldingsplicht, voor andere heb je een bouwvergunning nodig.

Meer uitleg

Nee, da mag ni

Gedwongen abortus

MIJN OUDERS DWINGEN MIJ ABORTUS TE DOEN, MAG DA ?


Nee da mag ni ! - De wet is heel duidelijk. Niemand mag je dwingen om een abortus te doen. Ook je ouders niet. Je hebt ook geen toestemming van je ouders nodig om naar het abortuscentrum te gaan.

Meer uitleg

Nee, da mag ni

Autoruiten ontdooien met draaiende motor

JE AUTORUITEN ONTDOOIEN MET DRAAIENDE MOTOR, MAG DA ?


weet het ni, is niet duidelijk : 
Je moet je auto ijsvrij maken, maar bestuurders mogen hun motor niet laten draaien in vrijloop tenzij wanneer dat noodzakelijk is.


Is Onduidelijk


Thuis slachten, magda

THUIS SLACHTEN, MAG DA ?


-Verbod om het dier in een privévoertuig te transporteren, wat stress of verstikking kan veroorzaken. - Het dier moet voor het slachten verdoofd worden - U moet zich voorafgaand registreren bij het gemeentebestuur of bij de zetel van de provinciale controle-eenheid van het FAVV - Het doden en de aanverwante handelingen moeten gebeuren door personen met het juiste competentieniveau.  Vraag na in je gemeente !


Nee, da mag ni

Een huis afbreken, mag dat zomaar

EEN HUIS AFBREKEN, MAG DA ?


Voor je aan het slopen gaat, steek je maar beter eerst even je licht op bij de stedenbouwkundige dienst van je gemeente. De regels voor het slopen van woningen verschillen namelijk nogal per gemeente. Bovendien zijn er ook heel wat stedenbouwkundige voorschriften waar je rekening mee moet houden.


Nee, da mag ni

Hout verbranden in open lucht

HOUT VERBRANDEN IN OPEN LUCHT, MAG DA ?


De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval, en dus ook hout, verbranden in open lucht is voor iedereen verboden !

Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten.


Nee, da mag ni

Het is te koud in de klas

HET IS TE KOUD IN MIJN KLASLOKAAL, MAG DA ?


Nee da mag niet. Er bestaan geen specifieke regels over de minimum- en maximumtemperatuur in een klaslokaal.

De onderwijsinspectie volgt daarom de wetgeving voor werknemers: het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.


Nee, da mag ni

Muziek via streamingsdiensten afspelen in uw zaak, magda

MUZIEK VIA STREAMINGS-DIENSTEN AFSPELEN IN UW ZAAK, MAG DA ?


Muziekdiensten, zoals Spotify bieden hun muziek aan voor privégebruik. Je kan deze dus niet zomaar afspelen in je zaak.
Sommige kan je wel gebruiken in een cafe of winkel. Dat kan je navragen bij SABAM.


Nee, da mag ni

Canabis op zak hebben, magda

CANABIS OP ZAK HEBBEN, MAG DA ?


Cannabis is een illegale drug en is dus verboden.
Dat betekent dat je geen cannabis in je bezit mag hebben, verkopen, invoeren, produceren of gebruiken.


Nee, da mag ni

Als partikulier vliegen met een drone, magda

ALS PARTICULIER VLIEGEN MET EEN DRONE, MAG DA ?


U mag als particulier vliegen met een drone, zolang u zich aan de regels houdt.
U moet uw drone altijd kunnen zien. Ook mag u niet boven aaneengesloten bebouwing vliegen. Niet over een vliegveld. U mag ook niet hoger vliegen dan 120 meter boven grond of water.
Meer uitleg

Ja,da mag

Ik heb nog een oud rijbewijs, magda

IK HEB NOG EEN OUD RIJBEWIJS, MAG DA ?


Zowel in België als elders blijft het papieren rijbewijs nog geldig tot 2033.


Ja,da mag

Mijn laatste warken op kip afpakken, magda

MIJN LAATSTE KOE, VARKEN OF KIP AFPAKKEN, MAG DA ?


De Belgische wetgeving is soms heerlijk absurd. Volgens de wet mag
niemand uw laatste koe, varken en 24 kippen afpakken.

Of twaalf schapen of geiten ...


Nee, da mag ni


BBQ op de stoep, magda

IK DOE EEN BBQ OP DE STOEP, MAG DA ?


Nee, je mag niet zomaar in het midden van het trottoir je barbecuestel bovenhalen en beginnen grillen.


Nee, da mag ni


BBQ op het terras van mijn appartement, magda

EN OP HET TERRAS VAN MIJN APPARTEMENT, MAG DA ?


Dat mag, behalve als dat verboden is volgens het reglement van het gebouw en als je geen overlast veroorzaakt.
Kan verschillen, informeer u goed.


Ja,da mag, maar ...

Klusjes doen voor de eigenaars vereniging, magda

KLUSJES DOEN VOOR MIJN EIGENAARSVERENIGING, MAG DA ?


Het onbelast klusjes uitvoeren voor een vereniging van mede-eigenaars (VME) mag echter niet. In de lijst van toegelaten activiteiten komt het onderhoud of uitvoeren van klusjes in een appartementsgebouw niet voor.


Nee, da mag ni


Schoolrapport achterhouden, magda

DE SCHOOL WIL MIJN RAPPORT ACHTERHOUDEN, MAG DA ?


Mag de school mijn rapport achterhouden als de schoolrekening niet betaald is ?  Nee dat mag niet.

Je hebt het recht te weten wat je resultaten zijn, zodat je eventueel beroep kan aantekenen. Als je ouders vragen hebben of een klacht willen indienen, kunnen ze terecht bij het schoolbestuur of bij het Ministerie van Onderwijs.


Nee, da mag ni

Ik hou van gsm in de auto in de hand, mag dat

IK HOUD MIJN GSM IN DE AUTO IN MIJN HAND, MAG DA ?


Nee dat mag niet ! In een arrest van 14 januari zegt het Hof van Cassatie
dat het openbaar ministerie niet hoeft te bewijzen dat de bestuurder het
toestel ook echt gebruikt heeft, om hem een boete te kunnen opleggen.
De gsm in de hand hebben volstaat.


Nee, da mag ni

Gestorven huisdieren

DE CONTROLE-ARTS ZET MIJN ZIEKTEVERLOF STOP, MAG DA ?


De controlearts kan beslissen dat je afwezigheid door ziekte niet langer gerechtvaardigd is. Hij noteert die beslissing op een formulier dat je voor ontvangst tekent. Je moet dan weer aan het werk op de eerstvolgende werkdag of op de dag die de controlearts voorschrijft.


Ja,da mag

Gestorven huisdier

GESTORVEN HUISDIER


Wat kunt u doen als uw huisdier is gestorven of als u een dood huisdier vindt?


Is Onduidelijk

HANGT AF VAN DIVERSE FACTOREN, GA NAAR VLAAMSE OVERHEID

DBP, erkende crematoria en begraafplaatsen voor gezelschapsdieren (HIER)

PDF dokument


MAG DA ?


Wij werken aan meer interessepunten......................

Wil jij ook een one.com website met korting, volg deze link : http://one.me/nlapcedv

Copyright © 2questions.be,  Paul Van Dael, All Rights Reserved - Disclaimer

Een inbreuk op uw copyright, mail ons zodat wij betreffend item kunnen verwijderen.  A breach of your copyright, contact us so we can remove item. (Disclaimer) 

Deze website maakt gebruik van standaard cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies. Door de website te blijven gebruiken gaat u als bezoeker akkoord.

Accepteren