Wallpapers
Insecten
2questions.be

Insecten - Insects

Info Wikipedia


Mieren zijn een groep van kolonievormende sociale insecten, die behoren tot de orde van vliesvleugeligen. Mieren hebben zich kunnen aanpassen aan zeer verschillende leefomgevingen. Waar zij voorkomen, zijn mieren de dominante levensvorm op de bodem. Mieren komen vrijwel overal ter wereld voor.

Vleermuizen, ook wel handvleugeligen genoemd, zijn een orde van kleine zoogdieren die zich actief door de lucht kunnen voortbewegen. Hiertoe zijn hun vleugels voorzien van een vlieghuid die tussen de vingers van hun voor- en achterpoten en hun staart zit. 

De honingbij, Europese bij, huisbij of westelijke honingbij is een vliesvleugelig, sociaal levend insect uit de familie van de bijen en hommels. De honingbij komt algemeen voor in grote aantallen. De honingbij wordt gewaardeerd vanwege de rol als bestuiver van vele plantensoorten, waaronder fruitbomen.

*

Hommels zijn een geslacht van insecten die behoren tot de familie Apidae. Er zijn wereldwijd ongeveer 250 soorten hommels die van nature voorkomen in Europa, Noord-Afrika, Azië, Noord- en Zuid-Amerika. Verschillende Europese hommelsoorten zijn, als exoot, door de mens geïntroduceerd in Nieuw-Zeeland en Tasmanië.

*

Een wesp is een insect van de orde Hymenoptera en suborder Apocrita dat noch een bij is noch een mier. De Apocrita hebben een gemeenschappelijke evolutionaire voorouder en vormen een clade; wespen vormen als groep geen clade, maar zijn paraphyletisch ten opzichte van bijen en mieren.

Kevers zijn een orde van gevleugelde insecten. Kevers verschillen van alle andere insecten door de voorvleugels die veranderd zijn in harde schilden. Deze schilden worden de elytra genoemd en bedekken de kwetsbare en vliezige achtervleugels.

Vlinders of schubvleugeligen (Lepidoptera) zijn een orde van gevleugelde insecten. De orde van de vlinders is na de orden van de vliesvleugeligen, de tweevleugeligen en de kevers, de vierde grootste insectenorde binnen het dierenrijk, er zijn ongeveer 180.000 beschreven soorten.Vlinders leven in uiteenlopende biotopen, van koude toendra's tot woestijnachtige gebieden. De meeste soorten leven in tropische of subtropische gebieden.