Wist je dat

Dieren ondernemen ongeloolijke reizen

 41 Dieren ondernemen ongeloolijke reizen

 

De Noorse Stern vliegt voor zijn overwintering non-stop 20.000 kilometer naar het zuiden.
Een gemiddelde vliegvakantie naar de zon is er niets bij.
De grote dieren trek vindt altijd om de zelfde reden plaats: uit voedselgebrek, om te broeden of om te overwinteren.

Migratie bij dieren is verhuizen van dieren van een leefgebied naar een ander.
Trek zoals vogeltrek is een gerichte migratie, terwijl dispersie de min of meer willekeurige verspreiding van een groep individuen over het leefgebied is.

Zeezoogdieren kennen zeer lange migratie-routes.
Grijze walvissen trekken van de zeedieren wellicht het verst: tijdens zijn leven legt een grijze walvis 0,8 miljoen kilometer af.
Grijze walvissen reizen op en neer tussen de Mexicaanse kust, waar ze zich 's winters voortplanten, en de Beringstraat, waar ze 's zomers eten.

Hoewel het verspreidingsgebied van diersoorten dynamisch fluctueert in de loop van de tijd, veroorzaakt de recente klimaatverandering over de hele wereld verschuivingen in het leven op Aarde.
Zowel zee, zoetwater als landdieren reageren op een veranderend klimaat door te gaan trekken, vaak naar koelere, hogere oorden of grotere diepten.

 41 Dieren ondernemen ongeloolijke reizen     41 Dieren ondernemen ongeloolijke reizen

BACK : 40 Waarom hebben mannen tepels

NEXT : 42 Hoe groot is de kans dat je ziek terug komt van vakantie

  

BACK TO WISTjeDAT MENU 1

 

Created with HTML5-Editor / Copyright © 2questions.be