Wallpapers
Wist u dat 3
2questions.be

Waarom kraken je botten soms als je bukt

Waarom kraken je botten soms als je bukt

Het kraken van gewrichten vindt plaats in het (toepasselijk zo genoemde) kraakbeen. Deze zachte substantie bevindt zich tussen 2 scharnierende botten en houdt de bewegingen soepel.

Binnenin het kraakbeen zit vloeistof die zeer dik is. Grote druk op het kraakbeen, veroorzaakt door het lang zitten in een bepaalde houding, maakt deze vloeistof dunner. En dat geleidt het geluid beter. Nu kraken botten altijd een beetje, maar door dunnere vloeistof is dat dus beter te horen. Bovendien kan een abrubte beweging voor onderdruk in een deel van het kraakbeen zorgen. Op het moment dat die onderdruk door de rest van de vloeistof wordt opgeheven, klinkt een duidelijke klik in het gewricht.

Hoe dik is de atmosfeer ?

Er is niet een enkel antwoord op deze vraag te geven.


De gassen die rond de aarde hangen, hebben geen duidelijke 'rand', waarbuiten de ruimte begint.


De lucht wordt naarmate je verder van de aarde gaat dunner.


Hoe veel lucht wanneer hangt hangt af van de wind en van de verdeling van hoge- en lagedrukgebieden.

Toch kan je enkele 'grenzen' in onze atmosveer vinden.

=> 10-11 kilometer: vlieghoogte van verkeersvliegtuigen. Zo'n 75 procent van alle lucht zit beneden deze hoogte.

=> 80 kilometer: mensen die op deze hoogte bevinden, mogen zich astronaut noemen. Dat geld ook voor sommige luchtmachtpiloten.

=> 100 kilometer: de Karmanlijn. Op deze hoogte is zo weinig lucht, dat vliegtuigvleugels geen lift meer geven.Onofficeel wordt deze lijn gebruikt als 'grens' tussen aarde en ruimte.

=> 120 kilometer: de hoogte waarop bij terugkeer van de spaceshuttle wrijving ontstaat met gasdeeltjes, waardoor een hitteschild nodig is.

=> 10.000 kilometer: hier zijn geen luchtmoleculen uit de dampkring meer aanwezig.

Wat is het verschil tussen een virus en een bacterie ? 

Wat is het verschil tussen een virus en een bacterie

De kenmerken van een virus : de meeste virussen zijn veel kleiner dan bacteriën maar het werkelijke verschil (met een bacterie) betreft hun bouw en wijze van vermeerdering.

Virussen hebben geen cel, geen ribosomen,weinig of geen enzymen voor hun eigen stofwisseling, zo missen ze de enzymen voor de eiwitsynthese en ATP-productie.
Om zich te vermeerderen  nemen ze in de cel van een ander organisme de controle over van de stofwisselingsfabriek van die gastheercel.
Dit maakt het erg lastig om medicijnen te vinden of te ontwikkelen tegen virusinfecties, de virussen maken gebruik van onze eigen stofwisseling, zodat stoffen die de groei van virussen in het lichaam remmen ook ingrijpen op onze eigen stofwisseling.


Een bacterie is erg klein, slechts een paar micrometer, (een micrometer is een duizendste millimeter) pas bij duizend keer vergroten kun je de cellen door de microscoop bekijken, zelfs dan is er niet veel aan te zien.

Een bacterie bestaat uit één cel, bestaande uit de celenveloppe dit is de "verpakking", en de celinhoud. De bacteriecel is prokaryoot dat wil zeggen dat het DNA niet in een aparte celkern ligt maar los.


Meer lezen : 

https://www.microbiologie.info/Verschil%20tussen%20bacterie%20en%20virus.html

https://www.microbiologie.info/bacterie.html

Wat is de capaciteit van het menselijk geheugen uitdrukt in gigabytes ?

Wat is de capaciteit van het menselijk geheugen uitdrukt in gigabytes

Dat betekent dat de geheugencapaciteit van het brein overeenkomt met een petabyte aan computergeheugen. Een petabyte is gelijk aan 1,000,000,000,000,000 bytes, oftewel 1 miljoen gigabytes.


Info rtlnieuwsper 03 aug. 2017

Als je het strikt wetenschappelijk bekijkt, kun je deze vergelijking niet maken.Want
een computer werkt met rijtjes van nullen en enen, terwijl het menselijk geheugen
alles op verschillende plekken opslaat.
Zo wordt een gebeurtenis en een herinering opgeslagen per zintuig in onze hersenen.   De koppeling tussen die ' verschillende archieven' wordt vervolgens gemaakt door een netwerk van zenuwcellen. Toch denken neurologen, in een poging een vergelijking met een computer te maken, dat ons geheugen meer gigabytes bevat dan de krachtigste computer. Het menselijk brein bevat ongeveer 100 miljard zenuwcellen die elk in staat zijn zo'n 50.000 verbindingen aan te gaan met naastgelegen zenuwcellen.

Wat is de herkomst van onze namen voor de dagen van de week ?

Wat is de herkomst van onze namen voor de dagen van de week

Onze weekdagen zijn vernoemd naar de samenraapsels van Germaanse en Romeinse namen.

De meeste zijn van goden. Door op de dag extra aandacht te besteden aan de god die zijn naam aan de dag leende, hoopte de oorspronkelijke bewoners van Noord-Europa de wraakzuchtige goden tevreden te stellen.


=> Maandag : Romeinse dag van de maan

=> Dinsdag : dag van Tyr (Germaanse hemelvader en oorlogsgod)

=> Woensdag : dag van Wodan (ook wel Odin,Germaanse oppergod)

=> Donderdag : dag van Donar (Germaanse dondergod)

=> Vrijdag : dag van Freya ( Germaanse godin van liefde en wellust)

=> Zaterdag : dag van Saturnus ( Romeinse god van de landbouw)

=> Zondag : Romeinse dag van de zon

Wat is de betekenis van http ? 

Wat is de betekenis van http

Het Hyper Text Transfer Protocol, of http, is een verzameling regels of afspraken voor het uitwisselen van bestanden ( zoals tekst, geluid en beeld) via het World Wide Web (www).
Er zijn onder meer standaarden in vastgelgd voor het aanvragen en verzenden van een bestand.
Alle computers die via www met elkaar verbinding staan, kunnen http gebruiken.
Daardoor kunnen ze met elkaar communiceren, ook al zijn ze niet van hetzelfde merk of type.

Hoe diep kan je in de aarde graven ?

Hoe diep kan je in de aarde graven

De mantel van de aarde net onder de aardkorst bedraagt zo'n 80 procent van het aardvolume.


Tot een kilometer of 35 moet je wel kunnen graven. Zo dik is de aardkorst gemiddeld op de continenten.


Niet dat ooit iemand zo ver is geweest.

De diepste mijn is 2,7 kilometer, en de diepste boring 12 kilometer. Een probleem is dat het op grotere diepte steeds warmer wordt. De temperatuur stijgt zo'n 20 graden per kilometer. Een tunelgraver moet dus na 3 kilometer een hitte bestendig pak aan. Na de korst is het onmogelijk verder te gaan. Doet onze theoretische tunnelgraver dat toch, dan stuit hij op een dunne, harde overgangslaag die de 'Mohodiscontinuiteit' heet. Daarna komt onze doorzetter in de mantel.


Deze laag is heet (2000 graden) en dicht, en bestaat gedeeltelijk uit gesmolten
steen, graaft hij toch verder dan zit hij echt in de problemen en gesmolten metaal.
Hier is de druk lager en de temperatuur zo hoog dat het metaal altijd gesmolten is.
Weet ook hij dit te trotseren, dan komt hij bij de binnenste kern, een keiharde bal
die vermoedelijk bestaat uit nikkel en ijzer. De druk is er zo hoog dat het metaal
er niet smelt, ook al wordt het 3700 graden Celcius.

Auto belt zelf 112

auto belt zelf 112 na ongeluk

Alle nieuwe auto's in Europa moeten sinds 31 maart vorig jaar voorzien zijn van een noodoproepsysteem dat bij een ernstig ongeval automatisch hulpdiensten waarschuwt. Het zogenoemde eCall alarmeert via het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo het Europese noodnummer 112.

Ambulances, brandweerwagens en politievoertuigen kunnen zo sneller op de plek van het ongeluk komen. Volgens schattingen kan de reactietijd op het platteland worden gehalveerd. Ook in bebouwde gebieden wordt forse tijdwinst geboekt.


Info van 6 mrt. 2020, rtlnieuws

Welke geur voegen ze toe zo dat wij gas kunnen ruiken ?

Welke geur voegen ze toe zo dat wij gas kunnen ruiken

GASREUK, EEN KWESTIE VAN VEILIGHEID


We voegen kunstmatig een reukstof aan het gas toe, om een eventueel gaslek te kunnen opmerken.


In de meeste landen is dat wettelijk verplicht.

Opgelet, we kunnen niet zomaar om het even welke geur aan het gas toevoegen. De geur moet waarneembaar zijn voor iedereen met een normale reukzin, en ook voldoende onaangenaam en uniek zijn om de aandacht te trekken en niet verward te worden met andere zaken.


DE GASODORISATIE IN BELGIË

In België worden twee types reukstoffen gebruikt:

  • T.H.T. (of tetrahydrothiofeen), dat op het Sibelga-net in Brussel gebruikt wordt
  • T.B.M. (of tertiair butylmercaptaan)

De odorisatie van het aardgas gebeurt niet op het transmissienet (beheerd door Fluxys)- dat rechtstreeks de grote industriële verbruikers bevoorraadt. Die verbruikers hebben andere uitrustingen om eventuele lekken op te sporen. De odorisatie gebeurt aan de ingang van het distributienet- dat onder meer onze woningen bevoorraadt.


Dankzij liberalisering van Europese energiemarkt, is ruikbaar gas NIET MEER verplicht. Er zijn bepaalde landen die geurstof afschaffen.


Bron : https://www.sibelga.be/nl/blog/gasreuk

Chocolade en wafels en ... Frieten

Chocolade
Chocolade

Chocolade is eigenlijk geen Belgische uitvinding. We hebben wel de meeste
verschillende soorten, en onze Belgische kwaliteit is wereldberoemd. De grootste chocoladefabriek staat in Wieze.

Belgian Waffles

En wafels zijn ook geen Belgische uitvinding. De Belgian Waffles zijn wel wereldberoemd omdat Walter Cleyman deze verkocht op de wereldtentoonstelling van 1958. 

Ze werden daarna een groot succes in Amerika, en vonden zo hun weg naar de
rest van de wereld.

French Fries are Belgiun

 French Fries dan weer wel Belgisch zijn. Ze werden tijdens de tweede wereldoorlog ontdekt door Amerikaanse soldaten en werden French Fries genoemd omdat ze niet wisten in welk land ze zaten. Vermits er Frans gesproken werd noemden ze het dan maar French Frites.

Rode wijn

Rode wijn (La Pauline)

Rode wijn is een wijn die ontstaat door most van blauwe druiven enige tijd met de
druivenschillen te laten vergisten.


De kleurstoffen in de druivenschil geven de wijn
de rode kleur.  De kleurstoffen in de druivenschil geven de wijn de rode kleur. De variatie in roodtint wordt mede bepaald door het druivenras, maar
kan ook gedurende de lagertijd veranderen.

Jonge rode wijn is vaak wat paars van kleur, terwijl sommige oudere wijnen meer oranje of bruinrood zijn.

De kwaliteit en aard van rode wijn worden niet alleen bepaald door het type druif en de ouderdom maar ook door de streek waarin de druif geteeld wordt. Ook de gisting is van belang. De meeste rode wijnen zijn “stille wijnen”, wijnen die geheel zijn uitgegist. Bij droge wijnen is tijdens de gisting nagenoeg alle suiker in de druif
vergist. Zoete rode wijnen ontstaan als er zoveel suiker in de druiven zit dat deze
niet allemaal tijdens de gisting kan worden omgezet.


La Pauline is de favoriete rode wijn van ondergetekende.

Geldig stemmen in Belgie


en lijststem geven bovenaan een kandidatenlijst
één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven
een lijststem én één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven
Om geldig te stemmen moet je in elk geval binnen één lijst blijven.

Een blanco stem wordt niet meegeteld bij het verdelen van de zetels. Ook een
ongeldige stem wordt niet meegeteld.

Website

Website

Een website is een verzameling samenhangende webpagina's met gegevens, zoals tekst,  afbeeldingen of video's, die opgeslagen worden of in het gebruikte jargon 'gehost'  (= letterlijk: geherbergd, onderdak geboden) worden.

De website is vervolgens op een of meer webservers gezet en is (meestal) opvraagbaar gemaakt via internet.


Het woorddeel web in website verwijst naar het wereldwijd web en het Engelse site
betekent plek. Een website wordt ook wel aangeduid met het Engelstalige leenwoord site, dat in het Nederlands is aanvaard. Tevens bestaan er de Nederlandse woorden weblocatie of webstek voor. Deze woorden worden echter minder vaak gebruikt.
(wikipedia)

Tip: Deze website werd gemaakt met one.com websitebuilder

www.one.com


Om op zoek te gaan naar het verleden moeten we graven ...

Om op zoek te gaan naar het verleden moeten we graven ...

Wordt de aarde dan steeds dikker ?


Op sommige plaatsen wel, op andere niet.


Het oppervlak van de aarde is constant in beweging.

Bergen kalven af en worden door de rivieren in deeltjes afgevoerd naar zee. Onderweg legt het water deze zandkorrels neer, waardoor laagje na laagje eilanden of zelfs landen onstaan. Zwitserland vormt zo de bouwstenen van Nederland. Ga je daar graven, dan ga je inderdaad steeds verder terug in de tijd. Maar er zijn ook heftigere voorbeelden van beweging.
Op bepaalde plaatsen worden aardschollen opgeslokt door de aarde, en smelten ze op enkele honderden kilometers diepte tot magma. Via vulkanen komt dat matriaal ergens anders weer naar buiten als lava. Afrika komt op die manier bij wijze van spreken uit de Etna in Italie. Netto komt er niets bij, en gaat er niets af. Erosie en erutpies:het is allemaal maar recycling van oud matriaal.

Waarom is sneeuw wit ? 

Waarom is sneeuw wit

Natuurlijke matrialen absorberen verschillende hoeveelheden zonlicht. daardoor onstaan de kleuren die wij kennen.

De kristallen in een sneeuwvlok zorgen voor talloze kleine oppervlakken, en tussen al die kleine naalden van ijs zit lucht.

Die samenstelling zorgt ervoor dat sneeuw het licht niet absorbeert.
De sneeuwvlok lijkt door het zonlicht wit, maar heeft in werkelijkheid geen kleur.

Schorseneer

Schorseneer

De ietwat bijzondere naam (schorseneer) vindt zijn etymologische oorsprong hoogstwaarschijnlijk in het italiaans. Daar betekent (scorza negra) immers zwarte schil. Een andere theorie beweert dat de benaming afgeleid is van het oudfranse (scorzon) wat adder betekent. 

Dit omdat de witte, kleverige melkvan de plant vroeger gebruikt werd als remedie voor adderbeten.


De schorseneer is een tweejarige plant met mooie, knalgele bloemen. Logisch, want genetisch gezien is de plant familie van de zonnebloem. De wortel zelf, het stuk van de plant dat we opeten, kan in die twee jaar wel een meter lang worden.


De oogst is daarom ook niet gemakkelijk, omdat de wortel intact moet zijn om vers te blijven. Beschermd door de taaie zwarte buitenschil kunnen schorseneren ettelijke maanden bewaard worden.


Oorspronkelijk ligt de thuisbasis van de schorseneer meer in het zuiden van Europa en het nabije oosten. Ze werd ook gebruikt tegen de builenpest. Heden zijn Belgie, Frankrijk en Nederlnd de grootste producenten van schorseneren.

Omdat het witte vlees lijkt op een asperge worden ze ook armeluizenasperges en ook wel keukenmeidenverdriet genoemd, door de taaie schil en de kleverige inhoud vanbinnen.

Rabarber

Rabarber

Rabarber is een plant uit de duizendknoopfamilie. De plant wordt gekweekt vanwege zijn eetbare delen. Rabarber staat al meer dan 5000 jaar bij de mens in de belangstelling, in het begin echter alleen als geneesmiddel.

De Chinezen hebben dit gewas, uit de Aziatische steppen, als eerste in cultuur gebracht. (Wikipedia)


De bladeren van de rabarberplant zijn giftig.


Wat veel mensen echter niet weten is dat je rabarber niet het hele jaar door kunt eten. Na 21 juni zijn de rabarberstengels niet meer te oogsten omdat er dan te veel oxaalzuur in zit. En vooral de rabarberbladeren bevatten veel oxaalzuur. 

Wespen Koningin

Wespenkoningin

De wespenkoningin is de enige wesp uit de wespenkolonie die de winter overleeft. Na de winter komt de wespenkoningin uit haar winterslaap om een nieuwe kolonie te stichten. Hiervoor gaat zij op zoek naar een nieuwe plek voor een wespennest. 

Ze legt er de bevruchte eitjes die zij de hele winter met zich meegedragen heeft. De jonge larven die vervolgens uitkomen, voedt ze met gevangen insecten. Nadat de eerste generatie wespen is geboren, zal de wespenkoningin alleen nog maar bezig zijn met paren en eitjes leggen. De werksters nemen de taak van het zoeken naar voedsel over van de wespenkoningin.


Hoe ziet een wespenkoningin eruit ?


De wespenkoningin heeft – net als de gewone wesp – karakteristieke gele en zwarte strepen dwars over het achterlijf. De typische wespentaille is ook goed zichtbaar. Een gewone werkster wordt 10 à 15 millimeter groot, terwijl de wespenkoningin ongeveer 20 millimeter groot wordt. Vaak wordt de wespenkoningin verward met een Europese hoornaar. Het verschil tussen een wesp en een hoornaaris echter goed te zien. De kop van een hoornaar is bijvoorbeeld oranjerood van kleur.


Bron: www.rentokil.com


Hoornaar

Verschil tussel aziatisch en europese hoornaar wesp
Aziatische en europese hoornaar

De hoornaar of paardenwesp is een vliesvleugelig insect uit de familie plooivleugelwespen. De hoornaar behoort tot de echte wespen of papierwespen en is een van de bekendere soorten wespen in Europa. De soort komt ook voor in delen van Azië en is door de mens uitgezet in Noord-Amerika.

De dag na het drinken ... kater

De dag na het drinken ... kater

Omdat de kater voornamelijk wordt veroorzaakt door te weinig vocht in de hersenen, kan je met volgende tips de kans op een kater verkleinen.

  1. Drink tijdens het drinken van alcohol regelmatig ook iets anders, denk hierbij bijvoorbeeld aan water, fris of sportdrank. Zeker geen koffie, dit droogt je alleen nog verder uit.
  2. Drink voordat je naar bed gaat nog een fles water. Dat is inderdaad bijna een liter, maar onderzoek heeft uitgewezen dat dit voor de volgende dag beduidend helpt tegen een kater. Probeer er in ieder geval dus zo veel mogelijk van te drinken.
  3. Slaap zo lang mogelijk, want het kost ongeveer anderhalf uur om de alcohol van een glas bier af te breken.
  4. Een redelijk nieuw product om een kater te voorkomen is de partysmart pil, dit is een kruidenformule die alle negatieve effecten van alcohol tegengaat.

Een kater kan natuurlijk het beste worden vermeden door minder of helemaal niet te drinken. 

Paddenstoel

Paddenstoel

Geen dier, geen plant maar een schimmel


Hoewel we paddenstoelen op de groenteafdeling in de supermarkt kunnen vinden is het geen plant.


Maar ook geen dier. Een paddenstoel is het vruchtlichaam van een schimmel.

Meestal leeft die schimmel onzichtbaar onder de grond of onder boomschors. Het netwerk aan schimmeldraden krijgt bovengrondse uitlopers waar paddenstoelen groeien en die zien we.

De paddenstoel is vergelijkbaar met de vrucht van een appelboom: de appel. Alleen is de ‘boom’ in het geval van de paddenstoel niet zichtbaar.

Bloedwaterval

Bloedwaterval

Bijna al het water op Antarctica is bevroren, maar toch is er een waterval. Deze vind je in de Droge Valleien van McMurdo.


Het water stroomt onder een dikke laag ijs door en valt vervolgens meer dan vijf verdiepingen naar beneden.

De waterval bevriest niet, omdat het water daar veel te zout voor is. Wat deze waterval nog bijzonderder maakt, is de rode kleur.


Deze kleur is te danken aan het feit dat het water nooit is blootgesteld aan zuurstof en de hoge hoeveelheid ijzer en microben in het water.


Daarom wordt deze waterval ook wel een bloedwaterval genoemd.

Boeddhisme

Boeddhisme

Volgens de World Christian Database telt de wereld zo’n 379 miljoen boeddhisten.
Het aantal boeddhisten in de wereld neemt jaarlijks toe met 1 procent.

Het aantal boeddhisten in België wordt tussen de 20.000 en de 40.000 geschat.


Alles begon in India, zo’n 2500 jaar geleden.

Het Theravada-boeddhisme verspreidde zich over Zuidoost-Azië. Typisch voor het Theravada-boeddhisme is dat het Nirvana enkel bereikt kan worden indien men zich laat wijden als monnik en de regels van Boeddha strikt toepast.

In Centraal-Azië overheerst het Mahayana-boeddhisme waarbij men er vanuit gaat dat het Nirvana bereikt kan worden enkel door geloof. Het Shin-boeddhisme, dat een tempel in het Antwerpse heeft, behoort tot het Mahayana-Boeddhisme.

Ook in Tibet en Nepal ontstond een aparte vorm van het boeddhisme: het Vajrayana-boeddhisme. Hier kan de verlichting verkregen worden op een snelle manier door gebruik te maken van verschillende technieken, zoals mantra’s en mandala’s. De Dalai Lama is de geestelijke leider van het Vajrayana-boeddhisme. De huidige Dalai Lama, Tenzing Gyatso, leeft sinds de bezetting van Tibet door de Chinese autoriteiten in 1959 in ballingschap in India. In 1989 kreeg hij de nobelprijs voor de Vrede voor zijn pogingen om Tibet geweldloos te bevrijden.

Het Tibetaanse boeddhisme kent een grote aantrekkingskracht in België. Op korte tijd werden er drie Tibetaanse centra opgericht in Antwerpen, Brussel en Hoei. Er verblijven permanent drie lama’s in België en Lama Karta, die in de hele Benelux voordrachten en cursussen geeft, verblijft hier sinds 1987.

De BUB, de Boeddhistische Unie van België, bestaat sinds 1981. De organisatie vertegenwoordigt zestien boeddhistische groeperingen en centra en is tevens de contactpersoon naar de overheid toe. Info: www.buddhism.be.

Door Nathalie De Jongh met medewerking van het Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw, de Tempel van het Licht en Mededogen. Pretoriastraat 68, 2600 Berchem-Antwerpen, info@jikoji.com, www.jikoji.com.


Goed Gevoel, Januari 2008

HLN - 01 Jan 2008

Romeinen

Romeinen

Wist U dat de Romeinen zich niet met  zeep wasten ? Om al het vuil en zweet van het dagelijkse leven in Rome kwijt  te raken, bedekten ze zich met olie. Daarna schraapten ze de  olie af met een speciale krabber van ijzer, hout of been. Dit  voorwerp heette een 'strigilis. De Grieken gebruikten dit ook al op deze manier.

Unesco

Unesco

De Amsterdamse grachten, het voormalige eiland Schokland, de stelling van Amsterdam, de windmolens in Kinderdijk-Elshout, de Beemsterpolder, de Waddeneilanden, het D.F. Woudagemaal en het Rietveld-Schröderhuis allemaal op de UNESCO Werelderfgoedlijst staan ?

De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

Ons Lichaam

Ons Lichaam

Zweet stinkt niet : ==> Ons zweet zelf heeft geen enkele geur. Maar waarom stinkt het dan soms zo ? Dat is het werk van bacteriën onder je oksels. Zij zorgen voor de zweetgeur.


Voor altijd groeien : ==> Wanneer we volwassen zijn, stoppen we met groeien. Dat gebeurt als we ongeveer 21 zijn, maar het hangt natuurlijk van persoon tot persoon af. Er zijn echter dingen die nooit stoppen met groeien: je 2 oren en je neus.


Muziek : ==> Volgens een onderzoek verandert je hartritme als je naar muziek luistert. Je hart zou zich aanpassen aan de beat van je muziek.


Blondines : ==> Blondines hebben meer haar dan meisjes met donkere haren. Een gemiddeld persoon heeft ongeveer 100.000 haren. Iemand met rood haar 86.000, een zwartharige 100.000, en een blondine maar liefst 146.000.


Vinger en tongafdruk : ==> Alle mensen hebben een unieke vingerafdruk, en tevens ook een unieke tongafdruk. Apen en koala’s zijn naast de mens de enige dieren die ook een unieke vingerafdruk hebben.


Ons lichaam is in wezen een meesterwerk van de natuur en het resultaat van een bijzonder lang evolutionair proces.


Minuscule onderdelen, zoals zenuwen, bloedvaten, spiervezels en botweefsel vormen samen de complexe lichaamsdelen en functionele systemen die ons leven beheersen met hun perfecte interactie.


Er moet voldaan worden aan veel voorwaarden waar u en uw arts grote invloed op hebben om alles soepel te laten werken en fit en gezond te zijn.

Cola blik weetje

Het lipje voor je rietjes


Sommige blikjes hebben het niet, maar dit is echt wel bedoeld om je rietje vast te houden, zodat het er niet steeds uitvalt.

Hamburger weetje

Als je wil voorkomen dat je saus en tomaatjes door je hamburger heen zakken ... eet dan vanaf nu je hamburger ondersteboven. Dat gedeelte is harder !

Wachten op volge weetje

Botten die kraken

WIST U DAT

... een slang soms een prooi levend en wel uithoest.

***

... een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat.

***

... een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken.

***

... het orgasme van een varken 30 minuten duurt.

***

... mensen en dolfijnen de enige soorten zijn die seks hebben voor het plezier.

***

... een slak drie jaar kan slapen.

***

... tanden geen botten zijn maar een verharde huid.

***

... een koe 4 magen heeft.

***

... een honingbij 5 ogen heeft.

***

... thee helpt tegen een slechte adem.

***

... het giftigste dier op aarde een kikkertje van 1 gram is.

***

... de kurk van een stevig geschudde champagnefles met circa 40 km per uur weg kan worden geknald.

***

... de helft van de pestkoppen een hogere functie bekleden dan hun slachtoffers.

***

... de botten van een duif minder wegen dan zijn veren.

***

... wolven huilen om met elkaar in contact te blijven. Dat gehuil is hoorbaar over een afstand van 16 km.

***

... buitenlucht is schoner dan de tong van een hond.

***

... je haar en nagels nog tot 3 dagen na de dood groeien.

***

... als je alle filmpjes op YouTube zou bekijken, dan ben je 1700 jaar bezig.

***

... heet water zwaarder is dan koud water.

***

... de regen ervoor kan zorgen dat thee minder lekker smaakt en minder gezond is.

***

... een vlo 350 maal zijn eigen lichaamslengte kan springen.

***

... de maan 400 keer kleiner is dan de zon.

***

... de kwallensoort Turritopsis nutricula in theorie onsterfelijk is.

***

... een leeuw in de bronsttijd soms wel 50 keer per dag

paart.

***

... dolfijnen altijd maar half slapen. Zo slaapt slechts één hersenhelft en is maar één oog gesloten.

***

... sommige Chinese en Amerikaanse alligators de winter overleven door hun hoofd in ijs te bevriezen. Enkel hun neus steekt eruit om te blijven ademen.

***

... een albatros slechts één keer op enkele jaren moet landen om te broeden. Het dier kan liefst honderd duizenden kilometers afleggen per vlucht.

***

... er al meer mensen gestorven zijn door vlooien dan door alle oorlogen samen. Ze verspreiden namelijk ziekten zoals de pest en hebben zo eenderde van de Europese bevolking uitgeroeid in de veertiende eeuw.

***

Bier drinken

... het geslacht van een krokodil bepaald wordt door de temperatuur van het ei waar hij uit komt.

***

... het snelste dier op aarde de Slechtvalk is. Deze vogel kan een snelheid van rond de 350 km/u halen.

***

... een mier kan 50 maal zijn eigen gewicht tillen, 30 maal zijn eigen gewicht slepen en valt altijd op zijn rechterzijde als hij vergiftigd is.

***

... donald Duck strips verboden waren in Finland omdat hij geen broek draagt.

***

... vrouwen een man twee keer zo leuk vinden als ze merken dat andere vrouwen ook in hem geinteresseerd zijn.

***

Olifanten lopen niet echt snel. Ze lopen 6 km per uur. Maar als ze boos of bang zijn kunnen ze wel 40 km per uur lopen, alleen over korte afstanden. Ook kunnen olifanten zwemmen en klimmen, maar springen kan niet. Bij het neerkomen zouden ze hun poten kunnen breken. Als een olifant om moet draaien lopen ze liever achteruit. Dat vinden ze makkelijker.

***

... waarom krijgen spechten geen hoofdpijn ? Tussen de snavel en de hersenen van de specht zit ook een laag poreus bot dat schokken opvangt.

***

... walvissen altijd een beetje wakker zijn.

***

... er in de stad Parijs per dag zo"n 25 000 kilo hondenpoep op straat terecht komt.

***

... net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is.

***

... een gemiddelde hond als zijn baas weg is de hele tijd slaapt. Als u dus ' s ochtends naar uw werk gaat en om 17.30 weer thuis komt zullen de meeste honden 8 uur geslapen hebben.

***

... weekdieren hun weg naar huis vinden met behulp van magnetisme.

***

... narcisten verslaafd zijn aan Facebook.

***

.. er een zonnepaneel bestaat dat ernergie haalt uit regen.

***

... wortels ooit paars waren.

***

... als je een relatie hebt maakt je lichaam na anderhalf tot drie jaar erna niet voldoende dopamine meer aan om nog smoorverliefd te blijven.

***

... als je toch wilt dat je relatie stand blijft houden moet je zorgen dat je verliefdheid dan over is gegaan in houden van.

***

... konijnen wel eens een snoepje lusten. De dieren zijn namelijk gek op zoethout. Dat bevat een zoetstof die dertig tot vijftig keer sterker is dan suiker. Het wordt dan ook gebruikt om snoepjes te maken. Maar helaas moeten konijnen ervan afblijven, omdat ze de suikers niet kunnen verteren.

***

... goudvissen hun kleur verliezen als ze in een

donkere of matig verlichte ruimte verblijven. Net zoals

mensen hebben de goudvissen licht nodig om een mooi

kleurtje te krijgen.

***

... walvissen kunnen vrij lang onder water blijven, maar moeten geregeld bovenkomen om te ademen. Lang slapen is dus geen optie. Daarom mag elke hersenhelft om de beurt rusten. Ze zijn dus altijd voor de helft wakker.

***

... O het meest voorkomende type bloed is bij de mens.

***

... er elk jaar een massa mensen in het ziekenhuis komen omdat ze uitglijden over een hondendrol.

***

... lawaai op het niveau van een gewoon gesprek je bloeddruk met 60 procent doet stijgen.

***

... er op de Mount Everest maar liefst 20.000 kilo afval ligt.

***

... een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in een badkamer doorbengt.

***

... diamant de hardste natuurlijke stof is.

***

... de lever het grootste, interne menselijk orgaan is.

***

... bamboe het hoogste gras in de wereld is.

***

... de Chihuahua het kleinste ras van hond is.

***

... de meest besmettelijke ziekte in de wereld een verkoudheid is.

***

... de kameel bekend staat als het schip van de woestijn.

***

... een standaard piano 36 zwarte toetsen heeft.

***

... de olifant het grootste landzoogdier in de wereld is.

***

... de Romeinen in de klassieke oudheid al sokken droegen.

***

... er in een fles champagne zo'n 47 miljoen bubbels zitten.

***

... als 2 verliefde mensen elkaar gedurende 3 minuten in de ogen kijken, zouden hun hartritmes gelijk beginnen lopen.

***

... het 'hartjessymbool' pas sinds 1250 gebruikt wordt om liefde te beschrijven. Voor 1250 werd het gewoon gebruikt om bomen van de bladeren aan te duiden.

***

... je in Griekenland nooit verder dan 100 kilometer van zee bent verwijderd.

***

... Griekenland bij benadering 6.000 eilanden heeft en er 227 zijn bewoond.

***

... de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is.

***

... eekhoorns wel eens meer dan één nest bouwt. Bij slecht weer in de winter blijft hij meestal in zo'n nest. Hij slaapt of eet van zijn voorraad voedsel. Bij het eten gebruikt de eekhoorn zijn voorpootjes als handen.

***

... een vierde van alle beenderen die je lichaam bevat in je voeten zitten.

***

...iedereen heeft een unieke lichaamsgeur, behalve

tweelingen, wiens geur identiek is.

***

...de mol draait zijn hand niet om voor wat vrieskou. Hij verplaatst zich gewoon wat dieper onder de grond, waar de vorst niet komt.

***

... vliegende insecten overal schuilen waar ze maar beschutting kunnen vinden: onder bladeren, tussen de bakstenen, in houtspleten. Ze kruipen al weg voor de bui losbarst. En dat is zeker heel verstandig. Voor een insect is een regendruppel al dodelijk.

***

... de Vlaamse hamster die bij ons in het wild leeft, met uitsterven bedreigd is.

***

... de Kolibrie achteruit kan vliegen.

***

... de omtrek van de aarde wel 40.000 kilometer is.

***

... de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen.

***

... een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn kop.

***

... het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens.

***

... ratten en paarden niet kunnen overgeven.


***

-89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is.

***

... de aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers.

***

... dat niemand met de ogen open kan niezen.

***

... de tong van een giraf is zo lang dat hij zijn eigen oren kan schoonmaken.

***

... kamelen drie oogleden hebben om zichzelf te beschermen tegen opwaaiend zand.

***

… de frisbee in 1870 oorspronkelijk bedoeld was als tinnen taartschaal.

***

... je lichaam ongeveer jaarlijks wordt vernieuwd. Het komt er op neer dat er ongeveer 1 miljard cellen per uur worden vervangen.

***

... alleen vrouwelijke muggen steken.  Omdat zij de eiwitten uit het bloed nodig hebben voor de ontwikkeling van hun eitjes.

***

... pinguins een steentje geven als aanzoek aan hun levenspartner

Menselijk Gebit

... als je slaapt je hersenen veel actiever zijn dan als je wakker bent.  Je hersenen verwerken dan veel informatie en herstellen zich. Je hersenen maken als het ware een herstart.

***

... Roken ongezond is, maar dat uit onderzoek blijkt  geen liefde nog veel schadelijker voor je kan zijn. Sociaal isolement veroorzaakt hartklachten.

***


Tijdens zijn ontwikkeling eet de zeeslak Elysia chlorotica groenwier, dat hij opslaat in zijn lichaam. De slak benut het fotosynthetisch vermogen van het groenwier en eet vervolgens een halfjaar niets.

***


Ik krimp. We zijn ’s morgens ongeveer 1 cm groter dan ’s avonds. Dat komt omdat het kraakbeen in onze knieën gedurende de dag krimpt.

***


Ieder van ons heeft kleine beestje (mijten) in zijn wimpers

***

Een mier kan 50 keer zijn gewicht opheffen, 30 keer zijn gewicht slepen en valt
altijd op zijn rechterkant als hij vergiftigd is.

***

Schorseneren zijn lange, dunne wortels met een zwart-bruine schil.
voedingswaarde van 100 gram verse Schorseneren is:
Energetische waarde: 289 kJ (69 kcal)
Koolhydraten: 12,5 gram.
Eiwit: 1,5 gram.
Vet: 0,5 gram.
Vitamine C: 5 mg.
Kalium: 400 mg.
Vitamine B1: 0,05 mg.
Vitamine B2: 0,02 mg.

***

Rabarber

De giftige bladeren worden gebruikt voor luizenbestrijding. Logisch ! Een plant maakt namelijk oxaalzuur aan om zich te beschermen tegen invloeden van buitenaf. De bladeren bevatten het meeste oxaalzuur en kunnen dus prima gebruikt worden voor een luizenmiddel.


Hoe roder de steel, des te zoeter de smaak. 

***

Het gif in wespen bevat een feromoon dat ervoor zorgt dat andere wespen agressiever worden. 

***

Een wespensteek wordt bij de meeste mensen binnen 24 uur minder pijnlijk.

***

Wespen voeden hun jongen vlees, zoals insectenlarven.

***

Een mannelijke wesp heet een dar.

***


Wespen

Wespen zwermen niet.

***

De enige wespen die de winter overleven, zijn jonge bevruchte koninginnen. 

***

Een hoornaar is een grote wesp en ze bouwen hun nest vaak in een boomholte.

**

Meer en meer brandweerkorpsen in ons land trainen zich in het bestrijden van de agressieve Aziatische hoornaar, een uitheemse wesp die steeds vaker in onze contreien wordt opgemerkt. De brandweer heeft jaren ervaring met het bestrijden van gewone wespennesten, maar hier komt toch wel iets meer bij kijken.

***

Aziatische hoornaar verspreidt zich in Antwerpen

***

De dag na het drinken ... kater
De dag na het drinken ... kater

Kater

Door de overprikkeling van het maagslijmvlies ontstaan misselijkheid en braakneigingen.

***

De afbraak van alcohol door de lever maakt een aantal (giftige) stoffen vrij, die verder bijdragen aan de effecten van de kater.

***

Black outs treden op na (te) veel drinken. Op het moment zelf lijkt er niets aan de hand, maar de volgende dag kan je je niets of slechts fragmenten herinneren.

***

Het Antigifcentrum wordt jaarlijks ongeveer 400 keer gecontacteerd voor paddenstoelen. Meestal gaat het om de accidentele inname van een paddenstoel door een kind jonger dan vier jaar. Dit type ongeval is vaak weinig ernstig, gezien de beperkte inname. Maar een identificatie is soms nodig, om zeker te zijn dat de paddenstoel niet giftig is. De oproepen voor personen die ziek worden na het nuttigen van zelf geplukte paddenstoelen, zijn minder frequent maar potentieel veel ernstiger.

***

Antarctica
Deze zoutwaterwaterval, die eigenlijk een gletscher is, bevindt zich in één van de droogste en meest ijsvrije regio’s op Antarctica, de droge valleien van McMurdo. De -waterval- ontspringt aan de voet van de Taylorgletsjer om uiteindelijk uit te komen in het eronder gelegen Bonneymeer.

**

De Bloedwaterval ligt in de droge valleien van McMurdo in Victorialand in het oosten van Antarctica. Er zijn geen reisorganisaties die reizen aanbieden naar de bloedwaterval en omdat de plek zo afgelegen is, is het momenteel alleen mogelijk is om het te bezoeken als je je aansluit bij een onderzoeksteam.

***

***

Het boeddhisme draait om het bevrijden van het bewustzijn. Om dit te bewerkstelligen onderwees de Boeddha zijn weg van moraliteit, concentratie en wijsheid.

***

Afzien van het kwade, het goede ontwikkelen, het bewustzijn zuiveren – dat is de leer van de Boeddha’s.

***

Af te zien van doden
Af te zien van stelen
Af te zien van seksueel wangedrag
Af te zien van verkeerd spreken
Af te zien van het gebruik van bedwelmende middelen die voor onoplettendheid zorgen

***

Boeddhisme

Het Romeinse Rijk was van oorsprong een stadstaat op het Italisch schiereiland die zich vanaf de zesde eeuw voor Christus begon uit te breiden en uitgroeide tot een rijk van zo'n zes miljoen vierkante kilometer met 120 miljoen inwoners. Het omvatte op dat moment alle landen rond de Middellandse Zee

***


Welke grondstoffen zitten er allemaal in je lijf ?

Een mens bestaat voor 64% uit water.
Water bestaat uit de grondstoffen waterstof en zuurstof.
64% van de totale hoeveelheid waterstof en zuurstof in ons lichaam wordt dus al opgemaakt door het water in ons lichaam.

Als voorbeeld is een mens van zeventig kilo genomen.
Deze mens is hier opgesplitst in al zijn grondstoffen.
Daarnaast staat hoeveel kilogram hij van alles heeft.

Waterstof, 6.7 kg
Zuurstof , 45.5 kg
Koolstof, 13.0 kg
Stikstof, 2.3 kg
Calcium, 1.1 kg
Fosfor, 0.7 kg
Natrium , 0.5 kg
Kalium, kleine hoeveelheden
Zwavel, kleine hoeveelheden
Chloride, kleine hoeveelheden
Magnesium, kleine hoeveelheden
IJzer, kleine hoeveelheden
Sporenelementen, kleine hoeveelheden

***


Sap schenken zonder morsen, hou de bus met gietgat bovenaan.

Wil jij ook een one.com website met korting, volg deze link : http://one.me/nlapcedv

Copyright © 2questions.be,  Paul Van Dael,  (Radio45 inactive)

All Rights Reserved - Disclaimer 

2 Questions on YouTube
Paul on YouTube
Nelly on YouTube
2Questions on FB
Paul on FB
2Questions on Instagram

Een inbreuk op uw copyright, mail ons zodat wij betreffend item kunnen verwijderen.  A breach of your copyright, contact us so we can remove item.

Cool Text: Logo and Graphics Generator

Deze website maakt gebruik van standaard cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies. Door de website te blijven gebruiken gaat u als bezoeker akkoord.

Accepteren