Wist je dat

Wat is allergie

67 Wat is allergie     

Ons afweersysteem moet reageren op ziekmakende indringers.

Maar bij allergische mensen reageert het systeem ook op onschuldige bezoekers.
Een overdreven reactie, kun je wel zeggen. Voor het vernietigen van ziekmakers in ons lijf spelen de T-helperscellen een rol. Die zijn onder te verdelen in 2 soorten: Th1- en Th2- cellen (T-helper 1 en T-helper 2) .

De balans tussen die 2 soorten luisteren heel nauw.
Maar bij mensen met een allergie is juist dat evenwicht verstoord.
Zij hebben overeactieve th2- cellen. Allergenen zijn stoffen die de allergische reactie uitlokken.  Dat is bijna altijd een eiwit.

Bij een eerste contact met een allergeen zorgen die overeactieve Th2- cellen dat er, geheel onnodig dus, anti stoffen worden aangemaakt.
Die IgE- antistoffen zetten zich vast op bepaalde afweercellen, de mestcellen.
Daar zitten ze klaar voor de aanval, voor als die "ongewenste" bezoeker weer binnenkomt.

Komen de antistoffen opnieuw in contact met hun allergeen, zorgen ze ervoor dat de mestcel gaat degranuleren, hij "ontploft" als het ware, waarbij de stof histamine vrijkomt.

En het is die istamine die zorgt voor jeuk, uitslag, zwellingen, darmklachten en al die andere ellende. Overigens zijn er ook mensen met overactieve Th1 cellen.
Dat kan leiden tot auto- immuunziekten, psoriasis, diabetes type 1 of de ziekte van Crohn, dat is crhonische darmonsteking.

 

BACK : 66 Wat is snurken eigenlijk precies

NEXT : 68 Wat is de funcie van koorts

  

BACK TO WISTjeDAT MENU 2

 

Created with HTML5-Editor /https://html5-editor.net/   Copyright © 2questions.be